Sharma, Surakshya, Eishaina Chaudhary, Pratik Gautam, Rashmi Poudel, Sushma Sapkota, Sweksha Ghimire, Bibisha Timalsina, Puja Roka, Kriti Bhattarai, Manoj Pariyar, Kapil Neupane, Anil Aryal, Ganesh G.C, Mukti Ram Poudel, and Radhakrishna Bhandari. 2023. “Identification of Heat Stress Tolerant Wheat Genotype Using Stress Tolerance Indices”. Journal of Soil, Plant and Environment 2 (2):16-27. https://doi.org/10.56946/jspae.v2i2.185.